Pojištění nákladu dopravce

Pojištění nákladu dopravce kalkulačka

Naší specializací jsou přepravní firmy. Každý dopravce v silniční nákladní přepravě, který způsobí škodu, za tuto škodu může odpovídat. Pro tyto případy se uzavírá pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, kdy má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, případně mu poskytla právní pomoc při neoprávněném nároku. 

Vyplňte formulář, rádi vám doporučíme nejvýhodnější či nejlevnější pojištění odpovědnosti silničního dopravce.

Pojištění nákladu cena

Cena pojištění nákladu je závislá na mnoha faktorech a okolnostech. Pojistnou ochranu lze sjednat jako individuální systém. Pojistná částka je maximálním limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost nastalou v pojistném roce. Nebo jako paušální systém, kde je pojistná částka maximálním limitem pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události, nastalé v pojistném roce. Dále cena závisí na tom zda se sjednává pouze pro vnitrostátního silničního nákladového dopravce, územní rozsah ČR. V tomto případě je odpovědnost dopravce upravena českými právními předpisy.

Nebo mezinárodního silničního nákladového dopravce, územní rozsah celá Evropa, včetně evropské části Společenství nezávislých států –„SNS“ a Turecka, případně lze pojistnou ochranu rozšířit o asijskou část států SNS. Odpovědnost dopravce se řídí Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladové dopravě známé pod zkratkou CMR. 

Dalším cenotvorným faktorem je počet vozidel. Základní rozsah pojištění lze rozšířit o další připojištění, které mají také vliv na konečnou cenu pojištění nákladu dopravce 

Pojištění nákladu vozidla

Pojištění nákladu pro vozidla silničních dopravců se označuje jako pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce. Všechna vozidla, kterými firma přepravuje své zboží, by měla být zahrnuta do pojištění. V opačném případě se mohou stát situace, kdy pojistitel neposkytne ochranu při škodě na ta vozidla, která nejsou uvedena v pojistné smlouvě. Vždy by seznam vozidel měl být aktuální. 

Pojištění nákladu dle CMR

V mezinárodní silniční nákladové dopravě se odpovědnost dopravce řídí Úmluvou o přepravní smlouvě tzv. podle CMR. Je několik odlišností od vnitrostátní přepravy, která se řídí českými právními předpisy. Úmluva CMR neuvádí za povinnost dopravce provádět nakládku a vykládku. Další odlišností je pak stanovení limitu odpovědnosti za brutto hmotnost nákladu. tzv SDR 8,33. Třetím rozdílem je povinnost dopravce nahradit škodu vzniklou překročením dodací lhůty.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Martin Vomáčka
Smetanovo náměstí 106
Litomyšl
570 01
Česká republika
IČ:
DIČ: