Jsme specialista na pojištění nákladu, přeprav, odpovědnosti dopravce a zasílatele

Pojištění zásilek

V dnešní době je možné pojistit prakticky cokoli od domácnosti až do vlastní hloupost. Všechny pojištění samozřejmě mají svou váhu a každá z vás by jim měl věnovat zvýšenou pozornost. Neméně důležité je i pojištění zásilek, protože množství přepravovaného zboží stále vzrůstá a tím pádem může častěji dojít k jeho poškození. Pojištění je tedy efektivním způsobem, jak se riziku možného vzniku škody bránit. Otázku pojištění zásilek pokládáme za skutečně důležitou a proto je úkolem tohoto článku seznámit vás o všech aspektech, které pojištění ovlivňují.

Základní dělení pojištění zásilek

Pojištění přepravy zboží se dá v prvé řadě rozdělit do třech základních kategorií. Každá z nich je pak určena pro jinou osobu.

 • dopravce zboží
 • vlastník zboží
 • Cargo pojištění

Dopravce zboží se chrání před vznikem případných škod následkem neopatrného zacházení nebo například rizikům spojeným se silničním provozem pomocí pojištění odpovědnosti dopravce. Vlastní zboží může být soukromá osoba a nebo společnost, která si nechává pravidelně dovážet různé součástky nebo suroviny pro výrobu. V případě logistické firmy se vyplatí využít pojištění zásilek při přepravě. V ostatních případech se nejvíce hodí Cargo pojištění. Cargo pojištění dnes nabízí nejširší možné krytí zásilky, které chrání naprosto celý náklad do výše pojistné částky nebo limitu plnění.

Proč se pojištění zásilky vyplatí

Rizika spojená s přepravou zboží se vzrůstajícím počtem zásilek neustále narůstá. Stejně tak je trh doslova přehlcen společnostmi, které se přepravě zboží věnují. Právě z těchto důvodů je potřeba nebrat možná rizika na lehkou váhu a své zásilky preventivně chránit právě pomocí pojištění. Ani dodržování všech pravidel, norem a bezpečnosti práce nemůže být nikdy stoprocentní.

Kdo dnes může pojištění zásilek uzavřít a jak k němu přistoupit?

Je prakticky na každém z vás, jestli se rozhodnete pojištění zásilek uzavřít. V případě, že o něj vážně stojíte, jej máte možnost sjednat buď sám u vybrané pojišťovny, nebo se můžete obrátit přímo na svého přepravce, který jej zařídí a následně bude účtovat zvlášť. Pojištění je vhodné pro vlastníky zásilek i přepravce samotné. Zároveň je možné pojistit přepravu po zemi, po moři a také vzduchem.

Majitel zásilky má na výběr hned z několika druhů pojištění. Může se rozhodnout pojistit zásilky proti všem možným rizikům (all risks) a nebo také pouze proti těm vybraným. Poškození zásilky může být natolik zásadní, že se zbožím nelze dále plně pracovat. V takovém případě lze sjednat pojištění i krytí očekávaného zisku. V případě exportu se jedná o 150 % hodnoty zásilky a import lze pojistit na 120 % hodnoty zásilky.

Dále jsou stanoveny určité limity, díky kterým není vysoká finanční náhrada po dopravci ani pojišťovně dále vymahatelná. To se může stát problémem v případě drahých zásilek. V takové situaci se doporučuje zajistit majetkové pojištění zásilky, které není závislé na odpovědnostních limitech určených dopravcům. Zboží je možné připojistit i proti specifickým rizikům, o kterých se v poslední době poměrně značně mluví (terorismus, stávka, válka).

Vyplacení náhrady škody

V momentě, kdy dojde k poškození zásilky, se nemusíte obávat vleklého vyjednávání s pojišťovnou. Ta totiž v prvé řadě odškodní pojištěného a teprve následně zjišťuje, kdo z účastníků procesu je za škodu zodpovědný. Samozřejmě ale existují také výjimky, které nelze do škod zahrnout. Nepojistitelné výluky jsou:

 • škody vyskytující se na zásilce v době, kdy pojištění vznikalo
 • škody vzniklé nedostatečným zajištění obalu
 • škody způsobené nedbalostí pojistníka, pojištěného nebo jeho zástupci
 • škody způsobené špatným uložením zásilky
 • škody vzniklé prodlevou nebo zdržením na cestě k zákazníkovi

Naopak pojistitelné události jsou:

 • krádeže
 • přirozené škody (koroze, seschnutí, ... )
 • poničení dalšími vlivy
 • neodborné zacházení se zásilkou
 • poničení přírodními jevy
 • vliv vlhka nebo horka
 • škody vzniklé vlivem člověka (havárie)

To je asi k problematice pojištění přepravy zásilek vše podstatné. Doufáme, že vám získané informace pomohou v dalším konání a třeba se díky nim i zbavíte problémů, které vás dosud sužovaly.