Jsme specialista na pojištění nákladu, přeprav, odpovědnosti dopravce a zasílatele

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Podnikání v oblasti vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží je skutečně záslužnou činností, která ovšem přináší také mnohá úskalí. Bezpečnostní rizika číhají prakticky na každém rohu a snadno může dojít k poškození zásilek. V případě, že na tuto skutečnost nejste dopředu nijak připraveni, můžete během chvilky přijít o opravdu značnou částku. Ve všech odvětvích života ale platí pravidlo, že štěstí přeje těm, kteří dopředu počítají naprosto se vším. Důležitost prevence proti vzniklým škodám je zásadním aspektem spokojeného podnikatele.

A jak efektivně takové prevence dosáhnout? Kromě opatrného jednání se zásilkami, které ne vždy dokáže zabránit všem rizikům, se určitě vyplatí vsadit na pojištění odpovědnosti zasílatele.

Jak pojištění odpovědnosti zasílatele vlastně funguje?

Toto pojištění se aktivně podílí na komplexní ochraně v souvislosti s přepravou zboží k zákazníkovi. Za tu totiž zasílatel podle právních předpisů odpovídá, takže se potřeba být připravený skutečně na všechno, co může zboží na cestě k majiteli potkat. Pojistné plnění se vztahuje na:

  • škodu na věci
  • finanční škodu
  • náklady právního zastoupení pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
  • náklady vynaložené na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady

Škoda na dané věci je poměrně jasným bodem v našem seznamu, proto snad není potřeba jej nějak detailně rozebírat. Prostě a jednoduše dojde k poškození zboží a vy jako zasílatel díky pojištění nemusíte vzniklé náklady platit ze své kapsy. Tuto skutečnost ocení zejména ve chvílích, kdy dojde poškození hned několika zásilek. To by mohlo v opačném případě (tedy bez pojištění) skutečně výrazně zatížit váš rozpočet.

Služby právního charakteru a práce havarijního komisaře se stávají také poměrně nákladným aspektem při řešení vzniklých škod. Pojištění odpovědnosti zasílatele kryje i tyto výlohy, takže se nemusíte případných nákladů vůbec obávat.

Zachraňovací náklady zřejmě stojí za detailnější vysvětlení, protože asi málokdo ví, co si pod tímto pojmem vlastně může představit. Do zachraňovacích nákladů se počítají náklady na odvrácení hrozící pojistné události a nebo případné zmírnění následků takové události, která již nastala. Je tedy nadmíru jasné, že i tento pojištěný bod v případě nutnosti dokážete určitě ocenit.

Je možné si sjednat i nějaká doplňková připojištění?

Doplňkové připojištění je skutečně možné, ne-li žádoucí, k základnímu balíčku pojištění připojit. Ne každá pojišťovna ovšem tuto službu nabízí. Je tedy jen na vás, jestli se na finančním trhu dokážete adekvátně zorientovat a podaří se vám naleznout tu správnou společnost, která pomůže i v tomto ohledu. Připojištění znamená rozšíření o odpovědnost zasílatele jako skladovatele nebo zasílatele v postavení dopravce. Druhé zmíněné rozšíření v praxi znamená, že zasílatel převezme odpovědnost dopravce, aniž by přepravu sám prováděl.

Jakým způsobem můžete přistoupit ke sjednání pojištění odpovědnosti zasílatele?

V podstatě máte na výběr ze dvou možností. Pojištění lze sjednat pro každou jednotlivou zásilku nebo pro všechny zásilky, které firma přepravuje. To je prováděno formou rámcové smlouvy. Samozřejmě je čistě na každém z vás, kterou z cest nakonec zvolíte. Většina lidí se ovšem přiklání k variantě pojištění všech zásilek, protože se tím zbavuje veškerých rizik spojených s jejich podnikáním.

Příklady možných škod

Pro lepší představu důležitosti pojištění je jistě vhodné uvést některé příklady možných situací. Může se stát, že dopravci udělíte nesprávné dispozice. Stačí tedy málo a škoda je na světě. Dále pak může dojít k chybnému vyplnění přepravních dokladů. Balení a skladování zboží může také vyvolat možné škody. Nesprávné zajištění zásilky ve voze znamená další problém. Zkrátka se může stát cokoli a právě proto se vyplatí být na všechno připraven